logo
logo logo logo
Oppstart for arbeidsgruppa

Oppstart for arbeidsgruppa

Tillitsvalgte som jobber for en særavtale for tolketjenesten, er forventningsfulle.

Som kjent ble det nylig nedsatt en arbeidsgruppe i AVYO som skal se på muligheten for å inngå en særavtale for tolketjenesten i NAV. 24. oktober hadde de sitt første av en rekke møter fram til februar 2020. Da skal forslaget gruppa kommer fram til, oversendes leder i AVYO.

- Vi forventer en særavtale, at vi kommer til forhandlingsbordet og får gjennomslag for denne hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men det vi diskuterer her i dag, er om vi har samme forventninger til innholdet i avtalen, sier Marit Eriksen, vara plasstillitsvalgt ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo/Akershus.

Engasjementet hennes er stort, i likhet med de andre i arbeidsgruppen. Hun har erfaring fra alle tolkeområder. Hun er i dag ansatt som rådgiver på Samordna Frilansområde lokalisert på tolketjenesten i Oslo/Akershus. Samordna Frilansområde jobber med hele gruppen frilanstolker nasjonalt og håndterer alle typer spørsmål gjeldende tolkenes arbeidshverdag. Hun har tidligere vært leder for Tolkeforbundet og har samarbeidet med AVYO i denne rollen i flere år.

Gruppa ledes av rådgiver i AVYO Hilde Gustavsen, og i følge henne er arbeidsgruppa bredt sammensatt av tillitsvalgte som besitter mye kompetanse og er representative for yrkesgruppen. Hun har sett fram til innspill fra de tillitsvalgte, som i tillegg til Marit Eriksen er Eva Nodeland, hovedtillitsvalgt i HOT, Lise Weggersen, plasstillitsvalgt Buskerud og Kristine Hauge Jameson, plasstillitsvalgt Hordaland. Og de tillitsvalgte på sin side er glade for å være i gang.

- Det er viktig at disse temaene blir tatt tak i. Det er virkelig behov for dette, og det er på høy tid. Det er tidvis vanskelig å imøtekomme tolkebestillinger fra brukerne og samtidig ivareta arbeidstakerne innenfor hovedtariffavtalen. Det er viktig å gjøre denne jobben med å se på arbeidstid og arbeidsvilkår. Vi har for eksempel utfordringer med langoppdrag, det vil si mange timer over flere dager. Jeg har gjennom mine seks år som ansatt på hjelpemiddelsentralen hovedsakelig arbeidet med formidling av tolker på langoppdrag, og fått godt innsyn i arbeidstidsproblematikken, sier Lise Weggersen.

NAV administrerer tolketjenesten gjennom hjelpemiddelsentralene, og NAV benytter både fastansatte- og frilanstolker. Men selv om de har samme brukergruppe og favner samme yrkesgruppe, dekkes de av forskjellige tilknytningsforhold. Tolkene skal dekke behov hos brukerne som er litt annerledes enn resten av NAV Hjelpemiddelsentral, og tolkeområdet kan ikke så lett sammenliknes med andre fagområder og yrkesgrupper hverken ved hjelpemiddelsentralene eller andre yrker for øvrig.

- Tolkene har presset på i lang tid, og det har vært et stort ønske om dette. Jeg som hovedtillitsvalgt hadde ikke gjort jobben min om vi ikke tar dem på alvor. Vi har mange tolkemedlemmer i AVYO, og vi må nå forsøke å få til en særavtale og få forhandlet dette på det nivået det hører hjemme, sier Eva Nodeland. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu