logo
logo logo logo
Ny NAV-rapport lagt fram

Ny NAV-rapport lagt fram

NAVs internrevisjon har lagt fram sin rapport om feiltolkning av EØS-reglene.

Rapporten ble lagt frem av revisjonsdirektør i NAV Terje Klepp 12. desember,

og grunnene til feiltolkningen av EØS–reglene lå ifølge internrevisjonen i

- åpenbar mangel på EØS kompetanse i etaten
- dårlig kapasitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet
- misforståelser og dårlig kommunikasjon internt og eksternt

Målet med rapporten er å gi en god og uavhengig oversikt over det som har skjedd.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng kommenterte funnene.
- Dette skulle ikke skjedd. Vår oppmerksomhet er nå på å rette opp og rydde opp. Vi har vært for svake på EØS-rettens betydning for norsk forvaltning, vi har ikke hatt tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med regelforståelse, og vi har ikke hatt god nok samhandling med Arbeids- og sosialdepartementet, sa hun på pressekonferansen da rapporten ble lagt fram.

Nå vil Sigrun Vågeng etablere en juridisk avdeling med et særskilt EØS-ansvar, innføre ny arbeidsmetodikk inn mot EØS-lovgiving og bedre informasjonsflyten.

Les rapporten EØS-Saken Internrevisjons rapport

mer informasjon på nav.no

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu