logo
logo logo logo
- Framtidige endringer

- Framtidige endringer

Regjeringen har besluttet at overflytting av NAVI til Skatteetaten skal utredes.

​Felles redegjørelse skal leveres 15. mai 2017. Overføring skal eventuelt skje 1. januar 2018. Overføringen innebærer ikke oppsigelser eller relokalisering, og NAVI innlemmes som en egen enhet. Hensikten med overføringen er mer helhetlig og effektiv statlig innkreving.

- NAVI er en kompetent og velfungerende enhet i NAV. Regjeringens lovnad om at NAVI fortsatt skal ligge på Bjørnevatn er veldig bra. Oppsigelser er ikke aktuelt, og jeg forventer en ryddig prosess i forhold til de ansatte. AVYO og SKL har gjennom mange år hatt godt samarbeid, og det blir viktig i den forstående prosessen, sier AVYOs leder Anne S. Henriksen.
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu