logo
logo logo logo
Riktig god jul til dere alle

Riktig god jul til dere alle

Et aktivt og spennende år nærmer seg slutten.

​Vi vil gjerne takke avdelingene, tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for godt samspill og teamwork i 2017, og vi ser fram til å fortsette et utviklende, produktivt og godt samarbeid i året som kommer.

2017 har inneholdt både årsmøter, medlemssamlinger, fagsamlinger og seminarer, opplæring og kursing og mye, mye mer.

Det har vært lederskifte i organisasjonen, og både tidligere leder og ny leder vektlegger at møtene med medlemmer og tillitsvalgte gir motivasjon. I tillegg er de en så viktig arena til både å formidle kunnskap ut og få kunnskap tilbake. Medlemmer gir uttrykk for at de setter pris på møter og samlinger hvor de blir bedre kjent med kolleger på tvers av linjetilhørighet, får utvekslet informasjon og erfaringer og bygget felles kompetanse.

Det er stor aktivitet AVYO, og vi tilpasser opplæringen til der behovene er størst i forhold til alt det som skjer i ulike linjer og områder. Til de aller fleste seminarene har direktører, ledere og kompetansepersoner fra NAV og Helfo deltatt.

Vi står midt i store omstillingsløp i både NAV og Helfo, og hovedavtale og hovedtariffavtale, IT-utvikling, regionalisering og kommunesammenslåing, kontorstruktur og ikke minst medbestemmelse er temaer som har vært en rød tråd gjennom hele året. Vi jobber hele tiden for å sikre våre medlemmers medbestemmelse og rettigheter - og for sammen å finne løsninger som bidrar til mest mulig forutsigbarhet og til et godt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Vi ønsker dere alle noen avslappende og berikende julefridager.

Riktig god jul og godt nytt år!

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu