logo
logo logo logo
Riktig god sommer

Riktig god sommer

Sommeren er her og vi er kommet halvveis ut i året.

Dagene er lyse, og mange av dere har kanskje allerede gått ut i ferie, mens andre forventningsfullt teller ned dagene.

Det er nettopp fagforeningene som har forhandlet fram retten til disse ferieukene vi har, og jobben for å ivareta dine rettigheter er noe vi i AVYO fokuserer på hele året.

Vi har hatt et spennende halvår i AVYO. Det har vært mye aktivitet i avdelingene, og det er mye som skjer sentralt. Årsmøtene er gjennomført, medlemsseminar er avholdt, og opplæring og fagsamlinger har fylt flere kalenderuker. Dette har gitt tillitsvalgte og medlemmer mye faglig påfyll samtidig som kollegiale nettverk er blitt styrket. Erfaringer, perspektiver og kompetanse er blitt delt.

I en tid med så mye omstilling som vi står i, er det viktig at vi tar vare på hverandre og inkluderer hverandre på arbeidsplassen. At vi viser raushet og ser våre kolleger. Våre tillitsvalgte gjør en veldig viktig jobb i prosessene med å påse at prosedyrer følges og at alle involverte får komme med innspill.

Takk til dere og takk til dere alle for den jobben dere gjør for AVYO, for NAV og for Helfo. Undersøkelser viser blant annet at 2018 hadde nedgang i mediesaker med negativ vinkling om NAV, at flere brukere får riktig ytelse til rett tid og at de fleste brukere har gode erfaringer med NAV.

Sommeren er tiden for å lade batteriene og samle krefter. Etter ferien går vi en spennende høst i møte med nye utfordringer og nye muligheter.

Jeg ønsker dere alle en riktig, riktig god sommer!

- Øyvind

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu