logo
logo logo logo
Samlet til inntektspolitisk konferanse

Samlet til inntektspolitisk konferanse

Tema er den økonomiske situasjonen foran lønnsoppgjørene.

YS avholdt tirsdag 25. februar sin inntektspolitiske konferanse. Øyvind H. Randmæl, Liv Dragsten og Hilde Gustavsen deltok fra AVYO. Tema er den økonomiske situasjonen foran lønnsoppgjørene 2020.

YS er samlet for å utforme kravene foran årets lønnsoppgjør, og i dag vedtar også hovedstyret YS' inntektspolitiske dokument.

YS forventer reallønnsøkning

- Vi har en helt klar forventning om økt reallønn, sier YS-leder Erik Kollerud. 

Han viser til at både sysselsettingen, lønnsveksten og veksten i produksjonen har økt de tre siste årene. Samtidig har arbeidsledigheten sunket. Veksten i norsk økonomi er anslått til 2,3 prosent fra 2018 til 2019.

- Selv om veksten har avtatt noe gjennom 2019, og det nå ser ut til at arbeidsledigheten igjen stiger noe, går norsk økonomi fortsatt relativt godt. Det er bare rett og rimelig at de ansatte får sin del av den veksten de har bidratt til, sier Kollerud.

YS støtter opp om frontfagsmodellen og prinsippet om at konkurranseutsatt sektor over tid skal være retningsgivende for lønnsveksten i alle sektorer.

- Dermed forventer vi reallønnsøkning ikke bare i frontfaget, men også i alle de påfølgende oppgjørene, sier Kollerud.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Dermed skal partene ikke bare forhandle om lønn, men også om selve ordlyden i de enkelte tariffavtalene. Ett av kravene fra YS er at det skal settes av tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i arbeidstiden.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu