logo
logo logo logo
Sammen for å løse utfordringer

Sammen for å løse utfordringer

Kunstig intelligens er hovedtema på YS Stat og YS Privat konferansen.

Bilde: Eirik Bornø, Paul Chaffey og Pål N. Arnesen

YS Stat leder Pål N. Arnesen og YS Privat leder Eirik Bornø åpner konferansen. YS Stat og YS Privat er bevisste sin rolle og fokuserer på «styrke gjennom samspill». Derfor er det viktig med en slik konferanse, og samarbeid er essensielt framover. Arbeidslivet utvikler seg, og det gjelder å tenke nytt. Derfor arrangeres denne konferansen på tvers, for å tenke utenfor boksen og lære av hverandre.

I dag legger digitaliseringsminister Nikolai Astrup frem regjeringens strategi for
kunstig intelligens. Kunstig intelligens får stor betydning for samfunnsutviklingen, og gir oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern.

Når statssekretær Paul Chaffey (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) gjester konferansen med sin åpningstale, vektlegger han hvordan disse nye verktøyene skal sørge for at vi får til det vi vil; å skape en enklere hverdag, sørge for verdiskapning og arbeidsplasser. Innholdet i jobbene vil endre seg, kompetansebehovet vil øke, og samtidig skal vi ivareta de som faller utenfor digitaliseringsutviklingen.


IMG_20200114_103932_842

Ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens, YS`digitaliseringspolitikk og status for digital omstilling i Norge er videre undertema denne første dagen. Konferansen går over to dager fra 14. -15. januar, og dag to er i hovedsak viet hovedtariffoppgjøret, hovedavtalen og sentrale særavtaler.

Representanter fra AVYOs sekretariat og sentralstyre er til stede for å diskutere og utveksle erfaringer med de andre YS forbundene som deltar.

IMG_20200114_140600_608

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu