logo
logo logo logo
Spart 128 milliarder

Spart 128 milliarder

Reduksjonen i sykefraværet har medført store besparelser for folketrygden, viser en rapport laget for YS.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har bedt Samfunnsøkonomisk analyse beregne hvordan kostnadene ved sykelønn (for Folketrygden og for virksomheter) har utviklet seg siden 2001.

Staten har spart 128 milliarder kroner i sykelønn de siste 17 årene viser
rapporten «Sykefravær og sykepengeutgifter – kostnader og besparelser siden 2001».

Rapporten viser:

  • Utgiftene til sykepenger gjennom folketrygden var lavere i 2017 enn i 2001 når det justeres for lønnsveksten.
  • Sykepengeutgiftene økte kraftig fra 1995 til 2003. Etter IA-avtalens oppstart i 2001 fortsatte økningen i sykepengeutgiftene til et historisk toppnivå i 2003 før de falt til under 2001-nivået et par år senere.
  • Etter 2009 falt sykepengeutgiftene igjen, og har holdt seg relativt stabilt siden 2012.
  • Det har vært en reell nedgang i sykefraværet siden 2001. Reduksjonen i sykefraværet har medført store besparelser for folketrygden i perioden 2001- 2017.

I 2017 er kostnadsbesparelsen for folketrygden ca. 16,5 mrd. kroner. Ved å legge sammen differansen hvert år finner Samfunnsøkonomisk analyse at folketrygden har spart om lag 128 mrd. kroner over perioden på at den faktiske sykefraværsutviklingen har vært gunstigere enn dersom sykefraværet hadde holdt seg på 2001-nivået.

IA-avtalen ble etablert i 2001, som en del av trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. IA-avtalen har som kjent tre mål:
1. Å redusere sykefraværet med minst 20 pst. i forhold til nivået 2. kvartal 2001
2. å øke sysselsettingen av arbeidstakere med redusert funksjonsevne
3. å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet.

Formelle forhandlinger om ny IA-avtale begynner senere i år, og YS mener at tallene tyder på at dagens avtale om inkluderende arbeidsliv har fungert.

Rapport om sykepengeutgifter - Samfunnsøkonomisk Analyse 2018

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu