logo
logo logo logo
Staker ut kursen framover

Staker ut kursen framover

AVYOs landsstyremøte er i gang.

​​- Vi har to spennende dager foran oss. Vi skal snakke om IA, om NAV og om Helfo, om det nye arbeidslivet, og vi skal snakke om AVYO og framtiden vår, sa Øyvind Hov Randmæl innledningsvis.

Denne gangen er det møtedirigentene sentralstyremedlem Unni Sorter og leder for AVYO Trøndelag avd. Sør Rune Horgmo som skal lose forsamlingen gjennom sakslisten. Regnskap og budsjett er som vanlig på programmet, men også andre saker skal drøftes, og vedtak skal fattes. Det handler blant annet om handlingsplanen for året og om det kommende tariffoppgjøret.

IA-Avtalen

Som kjent signerte partene i arbeidslivet IA- avtale den 18. desember i fjor, og seniorrådgiver
Hege Hærø, som er fagansvarlig for likestillingspolitikk og inkluderende arbeidsliv i YS, er invitert for å informere om avtalen som gjelder ut 2022.


51525862_2147569168615559_8920733175001382912_o

Nytt fra YS og YS stat, NAV og Helfo, interne rutiner for varsling og etiske retningslinjer står også på programmet, samt framtidig organisering av AVYOs fylkesavdelinger og samarbeidet mellom AVYO og Delta.

Sentralstyret og avdelingslederne fra alle kanter av landet er samlet med en forventning om viktige vedtak og god meningsutveksling. Sakene og temaene for de aktuelle debattene er godt forberedt, slik at landsstyret skal kunne stake ut kursen framover. I tillegg er landsstyremøtet som går over to dager, et sted for å styrke kollegialt nettverk og dele nye ideer.


landsstyret2


landsstyret3


landsstyret4


PSX_20190207_094655

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu