logo
logo logo logo
Statens lønnsutvalg har talt

Statens lønnsutvalg har talt

AVYO hadde for første gang en sak i Statens lønnsutvalg og fikk medhold i tvistesaken.

Tvisten omhandlet en sak hos NAV Kontroll, hvor det først ble brudd i 2..5.3 forhandlingene på driftsenheten. I henhold til hovedtariffavtalens pkt. 2.7 skal saken da avgjøres av partene på forhandlingsstedet, det vil si på direktoratsnivå. Forhandlingene her førte ikke til enighet, og AVYO valgte å bringe saken inn for Statens lønnsutvalg. 

Saken ble behandlet i Statens lønnsutvalg 19. februar. Det var rådgiver hos AVYO, Hilde Gustavsen som sammen med plasstillitsvalgt ved enheten  Hanne Dommersnes, møtte i Statens lønnsutvalg og besvarte oppfølgingsspørsmål. Den 20. februar kom tilbakemeldingen fra SLU om at AVYO hadde fått medhold. 

Saken er prinsipielt viktig da den handler om anerkjennelse av kompetanse og vesentlige endringer i ansvar i stilling.

- Dette er første gang AVYO har en sak i Statens lønnsutvalg, og vi rådførte oss med YS Stat før vi tok avgjørelsen om å bringe saken inn for SLU. Vi er selvfølgelig svært fornøyd med at vi fikk medhold i SLU, og vi takker spesielt hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt ved enheten for god bistand underveis, sier 1. nestleder Liv Dragsten som var AVYOs forhandlingsleder.

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år og består av 11 personer. Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder. Utvalget har også fire medlemmer fra arbeidstakersiden og fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Hovedtariffavtalen fastsetter at partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger og forhandlinger på særlig grunnlag inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu