logo
logo logo logo
Statsansatte trenger ikke frykte for å bli permittert

Statsansatte trenger ikke frykte for å bli permittert

Partene i staten ble enige om en midlertidig arbeidstidsavtale.

​Partene i staten ble 16. mars enige om en midlertidig arbeidstidsavtale.

16. mars har de sentrale partene i staten inngått en avtale om utvidelse av rammene for overtidsarbeid for ansatte i staten.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og forsvarlig bemanning av samfunnskritiske virksomheter under pandemien.

Samtidig påpekes det at det er viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i statsapparatet.

Kommunal- og moderniseringsdepartemenentet (KMD) og Akademikerne, LO Stat, Unio og YS stat har 16. mars 2020 inngått: Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020

Statens ansatte kan ikke bli permittert. For å si opp statsansatte må det begrunnes i virksomhetens forhold etter statsansattlovens paragraf 19.1. Hvis arbeidsoppgaver faller bort eller andre, også økonomiske forhold slår inn, så skal arbeidsgiver tilby annen passende stilling i virksomheten, etter paragraf 19.2.

I den pågående ekstraordinære situasjon med koronavirus, vil mange oppleve at oppgavene faller bort eller ikke kan utføres på normal måte, ved at de må ha hjemmekontor.

Koronasituasjonen er allikevel av midlertidig karakter, og ikke en permanent situasjon. Derfor gir dette ikke grunnlag for å benytte paragraf 19, mener YS Stat.

YS Stat oppfordrer hver enkelt til å utvise stor fleksibilitet overfor endringer i den pågående situasjonen.

Tiltak som innføres for å støtte opp om og sørge for en funksjonell førstelinje må ha ypperste prioritet hos oss alle. Dette gjelder særlig innenfor de samfunnskritiske etatene, her også inkludert NAV.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu