logo
logo logo logo
Sterkest når vi spiller sammen

Sterkest når vi spiller sammen

Statlig og privat sektor i YS arrangerer felles konferanse om effektiv og ansvarlig omstilling.

​16. - 17. januar samles sentralt tillitsvalgte fra YS forbundene i statlig og privat sektor i Drammen for å diskutere felles muligheter og utfordringer i fremtidens fleksible arbeidsliv. Den tradisjonelle YS Stat-konferansen utvides til å omfatte YS Privat. Det er en gjensidig avhengighet mellom sektorene for å lykkes med en ansvarlig omstilling. Bedre kjennskap til hverandre skal bidra til at vi kan bygge ned barrierer, ta livet av myter og ikke minst øke mulighetene for at nåværende og kommende medlemmer lykkes i dagens og morgendagens arbeidsliv.

YS Stat og YS Privat representerer til sammen over 100.000 arbeidstakere i norsk arbeidsliv.

Leder av YS Stat Pål Arnesen og leder av YS privat Vegard Einan ønsker velkommen og åpner konferansen.

- Vi er sterkest når vi spiller sammen. Vi skal sikre at våre medlemmer får delta i og får innflytelse over endringsprosesser. Kompetanse er et av YS viktigste satsningsområder i år, sier YS leder Jorunn Berland i sin innledning.

Leder for karriereomstilling Kari Ann Snesrud og regiondirektør Solveig Finboe fra Manpower Group er først av gjesteforeleserne og forteller om «Kompetanseløftet» som er en helt ny type medlemsfordel gjennom YS Stat. 
http://www.avyo.no/-YS-Stat-lanserer-ny-type-medlemsfordel.aspx

Julie N. Nynes, Gerd Navarsete, Christian Bergh-Pedersen, Hilde Gustavsen, Unni Sorter, Hege Elisabeth Tårnes og Margarethe Standberg deltar fra AVYO.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu