logo
logo logo logo
Streik avverget

Streik avverget

Partene ble torsdag ettermiddag enige hos Riksmekleren etter mekling 16 timer på overtid. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Også LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.
– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.

​- Vi har vært i en prosess som har ført frem til et resultat som vi er fornøyd med og som kommer alle våre medlemmer til gode, sier leder i AVYO Øyvind H. Randmæl som sammen med 1. nestleder i AVYO Liv Dragsten har vært med i hele prosessen hos Riksmekler.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.
I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for dem med lønnstrinn 48 og oppover, med virkning fra 1. mai. I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

YS Stat har også fått gjennomslag for å øke pensjonsgrunnlaget for variable lønnstillegg til kr 66 000,- Det betyr at man tjener opp pensjon på en større andel av tilleggene enn tidligere.
– Vi har dessuten fått økt ubekvemstilleggene, samt fått gjennomslag for en justering av lønnsrammene slik at ansatte på alternativ 1 og 2 flyttes til alternativ 3, noe som medfører en lønnsøkning for disse. Vi har også fått utvidet lønnsrammene, noe som gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i lokale lønnsforhandlinger, sier Pål N. Arnesen.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,8 prosents lønnsøkning i år.
– Dette er et resultat et samlet forhandlingsutvalg vil anbefale medlemmene å stemme ja til i den kommende uravstemningen, sier YS Stat-lederen.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu