logo
logo logo logo
Styrker ungdomsinnsatsen

Styrker ungdomsinnsatsen

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at ungdomsinnsatsen styrkes med ytterligere 32,5 millioner kroner til oppfølgingsressurser i NAV.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

1. januar 2017 trådte den nye ungdomsinnsatsen i regi av NAV i kraft. Først ut var de mest utsatte fylkene på Sør- og Vestlandet. Det ble bevilget 30 millioner kroner til ungdomsinnsatsen i saldert budsjett for 2017 til oppfølging og arbeidsmarkedstiltak. Nå trappes innsatsen opp også ellers i landet. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at ungdomsinnsatsen styrkes med ytterligere 32,5 millioner kroner til oppfølgingsressurser i NAV.

Midlene skal brukes til en landsomfattende oppbygging av NAVs kapasitet til å drive forsterket oppfølging av unge, som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet. Midlene kommer i tillegg til det NAV allerede bruker på denne prioriterte gruppen.

500 ekstra tiltaksplasser

Regjeringen vil gi forsterket oppfølging til arbeidssøkere som har gått arbeidsledig lenge. I tillegg foreslår regjeringen 500 ekstra tiltaksplasser i måneden for å motvirke langtidsledighet. Totalt er den nye satsingen mot langtidsledighet i revidert nasjonalbudsjett på 57,1 millioner kroner. Personellressursene i NAV styrkes med 18,6 millioner kroner til oppfølgingen.

Regjeringen foreslår også 30 millioner kroner til tiltak for å redusere feilutbetalinger fra NAV. Styrkingen skal dels gi grunnlag for å utvikle nye kontrollmetoder, og dels tiltak som skal medføre større saksbehandlingskapasitet.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu