logo
logo logo logo
Styrket vern av varslere

Styrket vern av varslere

Endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler trer i kraft 1. juli

Følgende konkrete endringer vil styrke vernet av varslerne:

  • Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner

Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold.

  • Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern

Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.

  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem

Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

  • Rydder opp og samler varslingsreglene i et eget nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu