logo
logo logo logo
Svekket kjøpekraft

Svekket kjøpekraft

– I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten. Dermed fikk mange arbeidstakere lavere kjøpekraft enn i 2015, sier YS’ sjeføkonom Helle Stensbak.

Mandag 20. februar la TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) frem sin foreløpige rapport om lønnsveksten i fjor.

– Den gjennomsnittlige reallønnen etter skatt gikk ned med 1,2 prosent fra 2015 til 2016, sier Helle Stensbak som er med i beregningsutvalget.

For lønnstakere under ett anslår TBU at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2015 til 2016 var 1,7 prosent. Årslønnsveksten varierte fra 1¾ til 2,5 prosent i de store forhandlingsområdene. I industrien anslås årslønnsveksten til 1¾ - 2 prosent.

TBU anslår en gjennomsnittlig vekst i konsumprisene, det vil si prisutviklingen på varer og tjenester de private husholdningene etterspør, til om lag 2 prosent fra 2016 til 2017.

Lønnsoverhenget til 2017 er beregnet til om lag 1,0 prosent i gjennomsnitt i de største forhandlingsområdene. For hovedområdene varierer anslagene fra 0,6 til 1,5 prosent. Lønnsoverheng er den lønnsveksten man får et år som utelukkende skyldes lønnstilleggene man fikk året før. Overhenget regnes inn som en del av tillegget i tariffoppgjørene.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu