logo
logo logo logo
Svekket trygghet

Svekket trygghet

12 prosent av alle sysselsatte mener de står i fare for å miste jobben.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag, 27. juni, fram «Levekårsundersøkelsen» for 2016.

Den viser at 12 prosent av alle sysselsatte mener de står i fare for å miste jobben. Dette er en økning fra 9 prosent i 2013. Andelen som har opplevd nedbemanning i bedriften de siste tre årene, har økt fra 7 til 9 prosent, mens andelen som sier de jobber i en bedrift som har omorganisert, nå ligger på 12 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn for tre år siden.

Særlig oljearbeidere opplever en kraftig økning i jobbusikkerheten. Nærmere en tredjedel svarer at de er i fare for å miste jobben.

Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at jobbusikkerhet i form av nedbemanninger og omstillinger er risikofaktorer som påvirker arbeidsmiljøet, helse og motivasjon. Samtidig er dette risikofaktorer som kan påvirkes positivt av hvor involvert de ansatte er i prosessene, og hvor god informasjon de får.

Les mer om tilknytning til arbeidslivet i levekårsundersøkelsen.

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø kartlegger blant annet tilknytning til arbeidsplassen, fysisk, kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og muligheter for selvbestemmelse på jobb.

Også YS arbeidslivsbarometer for 2016 viser at andelen av dem som opplever sin jobb som trygg, har avtatt.

Barometeret ba arbeidstakerne ta stilling til utsagnet «Min jobb er trygg». I 2014 opplevde 80 prosent at jobben deres var trygg, mens 73 prosent mener det i 2016. Det er det færre som opplever at jobben er trygg enn det var under finanskrisen i 2009.

Arbeidstakere i offentlig sektor oppfatter sin jobb som trygg i langt større grad enn arbeidstakere i privat sektor (86 prosent trygge i offentlig sektor, 65 prosent trygge i privat sektor). Også arbeidslivsbarometeret viser at en omstilling preget av godt samarbeid og gode dialoger gjør at man i størst mulig grad reduserer de mulige negative konsekvensene av omstilling. Det er derfor viktig at omstilling preges av motivasjon, samarbeid og dialog.

Les mer om trygghet i arbeidslivet i YS Arbeidslivsbarometer.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu