logo
logo logo logo
Tiltak for enklere inkludering

Tiltak for enklere inkludering

Flere forskriftsendringer til statsansatteloven sendt på høring.

Det er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og hun har sendt flere forskriftsendringer til statsansatteloven på offentlig høring.

Departementet foreslår at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i rekrutteringsprosesser i dag:

  • Minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer skal også gjelde disse.
  • Fordi begrepet hull i CV-en på denne måten kobles til rettigheter og plikter etter regelverket, foreslås det også en  tydeligere avgrensning av hvem som inngår i målgruppen.
  • For å styrke traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse, foreslås det at arbeidsgiver kan ansette en trainee fast etter fullført traineeperiode uten offentlig utlysning.

I høringsnotatet drøftes det også om arbeidsgivere i staten bør kunne ansette arbeidstakere med lønnstilskudd uten å lyse ut stillingen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om det bør innføres et slikt unntak fra statsansattelovens hovedregel om at alle ledige stillinger skal lyses ut.

Nesten én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, og mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å komme seg inn. Regjeringen har derfor lansert inkluderingsdugnaden, som skal bidra til at flere får sjansen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu