logo
logo logo logo
Tiltak for livslang læring

Tiltak for livslang læring

Leder av ekspertutvalget for etter- og videreutdanning gjest hos YS.

Regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. juni. Utvalget leverte nærmere 50 forslag som kan bidra til at utdanning og arbeidsliv knyttes tettere sammen.

På YS sitt siste frokostmøte før sommeren 11. juni presenterte utvalgsleder Simen Markussen utredningens hovedpunkter og anbefalinger. Noe av det viktigste utvalget pekte på, er behovet for større fleksibilitet i utdanningssystemet og å styrke mulighetene for å jobbe og utdanne seg samtidig.

YS og YS- forbundene setter kompetanseutvikling høyt på dagsorden. YS skal nå ha en grundig gjennomgang av rapporten med forbundene, og levere høringsuttalelse over sommeren.

- Når arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere, krever det at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning. Utvalget har forstått denne utfordringen og har levert mange gode forslag til tiltak, sier YS-leder Erik Kollerud.

Slik kommenterer YS-lederen rapporten fra etter- og videreutdanningsutvalget.

Utvalget peker blant annet på at arbeidslivet ofte har behov for tilgang til mindre studiemoduler. Mange er ikke opptatt av studiepoeng og grader, det er kompetanse for å løse konkrete oppgaver som er det sentrale. Samtidig må tilbudene kunne kombineres med det å være i jobb. Når det gjelder universiteter og høyskoler så må det bli lettere å utvikle og tilby kortere moduler.

Utvalget foreslår en gradvis utvikling og etablering av et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging, med tilbud både innen videregående opplæring, fagskoler, universiteter, høyskoler og ikke-formell opplæring. Dette skal skje i et samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningstilbydere.

Les utredningen "Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne".

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu