logo
logo logo logo
To innholdsrike dager

To innholdsrike dager

Fagsamling for AVYOs hovedtillitsvalgte og vara i fylkeslinjen i NAV.

​​I år ble vi som kjent ti fylker og to regioner i NAV. Mange av AVYOs hovedtillitsvalgte er nå tillitsvalgt for et vesentlig større område enn tidligere. 6. – 7. mai er de og vara på plass på fagsamling ved Gardermoen, og hovedtema for samlingen er medbestemmelse under omstilling.

- Vi er på litt forskjellig plass og har ulike utfordringer, men det er veldig fint å møtes her. Dette er en god mulighet til å få stille ulike spørsmål, utveksle erfaringer og høre om hva de andre hovedtillitsvalgte står i, sier hovedtillitsvalgt NAV Vest-Viken, Arve Smehaugen.

Espen Frankmoen (NAV innlandet) og Bente Steiner Sæle (NAV Vestlandet) vektlegger både det viktige faglige og det sosiale ved disse samlingene: Dagen en startet med presentasjon og status hos hver enkelt.
I tillegg er temaene personal- og lønnspolitikk, personalreglement, sentrale og lokale lønnsforhandlinger.


PSX_20190507_112837

PSX_20190507_112946

Fra AVYO sentralt deltar Øyvind Hov Randmæl, Liv Dragsten og Anne S. Henriksen.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu