logo
logo logo logo
Topplederforum

Topplederforum

Det er i dag topplederforum i NAV. Sigrun Vågeng har møte med sine direktører.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er til stede. Som kjent redegjorde hun for EØS-saken i Stortinget i går, og på dagens møte med Sigrun Vågeng, topplederne i NAV og organisasjonene, åpner hun med en oppfordring om å passe på de ansatte.

- De ansatte er i skuddlinja for misnøye. Det er viktig å ivareta disse på en god måte og sørge for at de har trygghet rundt seg.

Hauglie forteller at hun har full tillit til at NAV klarer å løse dette, men at det naturlig nok ikke er noe som skjer av seg selv. Alle må bidra. Det er også viktig å ta vare på de som er blitt urettmessig behandlet, lære av de feilene som er begått og ta ansvar for det vi kan ta ansvar for. Det blir en tøff tid for mange fremover, og Hauglie håper på litt ro når granskningsarbeidet starter.

På topplederforumet ble det blant annet også vektlagt at NAV skal fortsette å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag og jobbe for å bygge opp igjen den tilliten som nå er svekket. NAVs omdømme berører og påvirker de ansatte, og denne tilliten må bygges på nytt. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu