logo
logo logo logo
Toppmøte om ny teknologi i arbeidslivet

Toppmøte om ny teknologi i arbeidslivet

YS-leder Jorunn Berland deltok på statsministerens toppmøte om digitalisering.

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen/YS

- Mange arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker vil erstattes av digitaliserte og automatiserte prosesser, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hvordan vil de teknologiske endringene påvirke sysselsettingen? Og hvordan kan partene sikre høyest mulig sysselsetting og verdiskaping i møte med denne utviklingen?

Dette var spørsmålene statsminister Erna Solberg ba om svar på da hun inviterte til toppmøte om digitalisering. Rundt bordet i statsministerboligen satt blant annet YS-leder Jorunn Berland, LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Unio-leder Ragnhild Lied, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen og Spekters direktør Anne-Kari Bratten. Fra Regjeringen deltok, i tillegg til statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, finansminister Siv Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Teknologiskiftet kommer som den virkelig store omstillingen
- Jeg tror alle er enige om fremtidsbildet: Teknologiskiftet er den virkelig store omstillingen og vil påvirke både arbeidslivet, privatlivet og økonomien, sier Berland etter toppmøtet.

- Partene i arbeidslivet må være pådrivere for at nye teknologi tas i bruk. Det vil kunne gjøre vondt på kort sikt og bli vanskelig for mange. Alternativet er at produktiviteten stagnerer, at vi taper i den internasjonale konkurransen og at vi ikke klarer å skape bærekraftige arbeidsplasser på sikt, mener YS-lederen. 

Teknologiskiftet tvinger frem nye næringer og nye arbeidsoppgaver
Berland mener den teknologiske omstillingen må ses langs to spor: På den ene siden vil veldig mange av de arbeidsoppgavene som i dag utføres av mennesker forsvinne, og erstattes av digitaliserte og automatiserte prosesser.

- Finansnæringen står allerede midt oppe i dette. Da må vi skape nye næringer og nye arbeidsoppgaver for denne arbeidskraften, påpeker Berland.

På den andre siden vil digitaliseringen gi oss helt nye verktøy som støtte for arbeidsoppgaver som vi fortsatt skal utføre i fremtiden.

- En lærer vil nok aldri bli digitalisert bort, men vil få helt nye verktøy hun kan bruke i undervisningen, forklarer YS-lederen.

Statsministeren: - Vi må løfte kompetansen til alle som er i arbeidslivet.
Statsminister Erna Solberg svarer slik på spørsmålet om hvilke grep hun mener er de viktigste i møtet med den teknologiske omstillingen:

- Jeg mener kompetansepåfyll er det viktigste. Vi må løfte kompetansen til alle som er i arbeidslivet.

- Hvordan mener du YS og de andre partene i arbeidslivet kan bidra?

- Jeg mener arbeidslivets parter er viktige for å kunne fortelle om hva de opplever er utfordringene, og hva slags strategier de mener er viktige. Og så er dette en stor, global trend som kommer til å skje uansett. Og da er det viktig å ikke si nei, men å spørre: Hvordan løser vi det best mulig for alle?

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu