logo
logo logo logo
Uravstemmingen ga et klart ja

Uravstemmingen ga et klart ja

I overkant av 90% sa ja til ny Hovedtariffavtale i Staten.

Styret i hovedsammenslutningen YS Stat har tirsdag 19. juni meddelt Riksmekler at uravstemmingen ga et klart ja til ny hovedtariffavtale i staten. Med en svarprosent på i underkant av 40% var det i overkant av 90% av medlemmene som sa ja. Dette var en klar majoritet, og styret fulgte enstemmig opp anbefalingen.​

40,38% av AVYOs medlemmer har avgitt stemme. 93,22% av dem stemte ja.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu