logo
logo logo logo
Uvanlig få tapte arbeidsdager

Uvanlig få tapte arbeidsdager

I 2018 gikk 24.142 arbeidsdager tapt i totalt 11 arbeidskonflikter.

Sammenliknet med tidligere år med hovedoppgjør er dette tallet på tapte arbeidsdager svært lavt ifølge SSB.

Som følge av de 11 arbeidskonfliktene i 2018 gikk 24 142 arbeidsdager tapt, viser statistikken. Konfliktene involverte til sammen 3 502 arbeidstakere. Hele 1 807 av disse var tilsett innenfor informasjon og kommunikasjon, noe som medførte et tap på 12 021 arbeidsdager i den næringa, eller nærmere halvparten av alle de tapte arbeidsdagene i 2018.

Ved forrige hovedoppgjør i 2016 gikk 165 798 arbeidsdager tapt i 14 arbeidskonflikter. Her var 8 858 arbeidstakere involvert.

Medlemsøkning i hovedsammenslutningene for arbeidstakere

YS, LO, UNIO og Akademikerne opplevde alle en medlemsøkning i 2018. Det var også en økning i tallet på yrkesaktive medlemmer for alle disse. LO hadde den største medlemsveksten i absolutte tall med i overkant av 11 100 nye medlemmer, mens Akademikerne hadde den sterkeste prosentvise veksten med en økning i medlemsmassen på 2,7 prosent.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu