logo
logo logo logo
Vel gjennomført

Vel gjennomført

Over 40 plasstillitsvalgte / vara plasstillitsvalgte har gjennomført AVYOs grunnopplæring.

Mer enn 40 plasstillitsvalgte / vara plasstillitsvalgte fra forskjellige steder i landet gjennomførte nå i februar siste del av AVYOs grunnopplæring og mottok kursbevis.

Opplæringen går over tre samlinger à to dager over et år. Mellom kursdelene i løpet av 2019 har de skaffet seg erfaring fra arbeidsplassen som de så tok med inn i de ulike kursdelene for diskusjon, gruppeoppgaveløsning og refleksjoner. For hver del bygges det på med flere tema og fordypning i ulike emner. Hovedmålet er å dyktiggjøre dem og trygge dem i rollen. Gjennom grunnopplæringen får de tillitsvalgte økt bevissthet og kunnskap rundt egen rolle og funksjon, samt det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet i Staten.

Noen av temaene i grunnopplæringen:
• Arbeidsmiljøloven – HMS – IA
• Hovedavtalen m/tilpasningsavtalen
• Hovedtariffavtalen
• Kommunikasjon
• Lønnspolitikk/lokale forhandlinger
• Organisasjonsoppbygging
• Personalpolitikk
• Personalreglement
• Rollen som tillitsvalgt
• Forvaltningsperspektivet
• Etiske retningslinjer i staten

Som tillitsvalgt har du rett til fri for å gjennomgå kurset, Jfr. Hovedavtalen

grunnopplæring_2020_3_1_nett

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu