logo
logo logo logo
Vellykket satsing mot vold og trusler

Vellykket satsing mot vold og trusler

Ny rapport redegjør for funn og anbefalinger.

NTNU Samfunnsforsking har undersøkt hvordan NAV har arbeidet med å forebygge og håndtere trusler i NAV i perioden 2014-2018. Hovedmålet med prosjektet har vært en tryggere arbeidshverdag for de ansatte og bedre tjenester for brukerne.

Konklusjonen er at satsingen mot vold og trusler mot ansatte i NAV har vært vellykket. Igangsatte tiltak er i stor grad gjennomført ute i NAV-kontorene. Tiltakene vurderes som godt tilpasset behovene, og oppmerksomheten på ansattes arbeidssituasjon har økt.

Hovedfunn:

- Igangsatte tiltak er i stor grad gjennomført.

- Det er stor variasjon på sikkerhetsfokuset ved de ulike kontorene og noe variasjon internt ved kontorene.

- De ansatte mener at satsingen ikke har gått ut over brukerne.

- Sikkerhetsarbeidet har fått mindre oppmerksomhet de siste par årene.

- Gode tjenester gir mindre vold og trusler.

- Sikkerhet er noe fraværende i nyere organisering av NAV.

- Sikkerhetsarbeidet i direktoratet er fragmentert.

- Sikker sone vurderes som ett av de viktigste tiltakene som er gjort i satsingen.

- Et sentralt grep og suksessfaktor var å fokusere på rutiner i stedet for individuell

tåleevne.

- Blandingen av både standardiserte og differensierte tiltak har vært riktig.

- At ansattes behov ble anerkjent, var en grunnleggende faktor av betydning.

- Oppmerksomhet på ansattes sikkerhet er løftet til et nytt nivå.

Anbefalinger til kontorene:

- Sats på god opplæring i sikkerhet ved behov.

- Erkjenn at sikkerhet krever en viss bruk av ressurser.

- Ha et bevisst forhold til bruk av vekter.

- Et godt alternativ til vekter er utløseralarm hos ansatte.

- Etabler sikkerhetssamarbeid med andre etater.

- Beskriv alle roller ved utløst alarm grundig.

- Sørg for god kunnskap om brukergruppen.

- Kursing i kommunikasjon og konfliktdemping

Her finner du hele rapporten: Sluttrapport_Arbeidet mot vold og trusler i NAV

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu