logo
logo logo logo
Verving i hverdagen

Verving i hverdagen

1. september starter høstens vervekampanje. Her får du tips til hvordan du kan være med og gjøre AVYO sterkere.

​​Undersøkelser viser at mange ikke er medlem i en fagforening fordi ingen har spurt dem. Her gir to medlemmer sine vervetips og forteller hvorfor de ble medlem i AVYO.

Øystein_tellefsen

Øystein Tellefsen, NAV Kontaktsenter Vest-Agder:

– Hva er ditt tips til verving i hverdagen?

– Å fortelle nyansatte om AVYO. Jeg husker at tillitsvalgte kom med vervemateriell da vi var i opplæring, og alle fikk anledning til å si litt om sin fagforening. Det er en fin måte å gjøre det på. Da får alle på like vilkår mulighet til å presentere seg. Ellers er det viktig å fortelle om saker som vi jobber for, at vi er med der beslutninger tas, og at dette blir bra for de ansatte. Vi er med i medbestemmelsesapparatet lokalt, og uten fagforeningen, så har du ikke noen stemme inn her. Jeg forsøker å verve jevn og trutt for å få flere inn til fellesskapet. Jeg forteller at som medlem treffer du kolleger fra andre linjer på årsmøter, på medlemsmøter og på seminarer. Det er både sosialt, og du får en større forståelse for NAV og opplevelsen av at vi er ett NAV. For eksempel er det jo ikke bare vi i vår enhet eller linje som er gjennom en større omorganiseringsprosess. Det skjer alle steder, og du kan høre om hvordan andre opplever det og dele erfaringer.

– Hvorfor meldte du deg inn i AVYO?

– Er du med i en fagforening, så er du med i et fellesskap. Jeg ville melde meg inn for å være med og påvirke og for å være med der det skjer. En fordel hos oss i AVYO, er at du er nært på der beslutninger tas. Det er veldig kort vei til våre tillitsvalgte som sitter i medbestemmelsesapparatet. Veien er kort for både å gi innspill til saker og å høre hva som er årsakene til at viktige beslutninger tas. For meg var det også viktig at AVYO er partipolitisk uavhengig.


Sølvi_myrhol – Kopi

Sølvi Woldsund Myrhol, NAV Herøy:

– Hva er ditt tips til verving i hverdagen?

– Da jeg startet på trygdekontoret, var de fleste kollegaene medlemmer i TTL (nåverende AVYO). Da de gikk av med pensjon, var jeg den eneste som var igjen i det som da var blitt AVYO. Vi har hatt en del utskiftninger og nyansettelser de siste årene, og når nye kommer hit, forteller jeg om AVYO, om rimelig kontingent og de andre fordelene vi har. Først ble to nye medlemmer hos oss. Etter flere utskiftninger kom det en god del ungdommer hit, og da kunne også de to jeg vervet først, stadfeste og gå god for det jeg fortalte. De var veldig positive. Det er lettere med verving når det er flere medlemmer samme sted. Jeg kalte etter hvert de nyansatte inn til et møte hvor de fikk informasjon om AVYO. Etter møtet hadde de mulighet til å stille flere spørsmål. Jeg forteller at det er viktig å være organisert. Jeg kan ikke si at AVYO er det eneste rette, men at jeg synes AVYO er det rette og at det gir så mange fordeler. Jeg har ikke vært pågående, den formen liker jeg ikke, men jeg liker å informere, og så må de ta valget selv.
- Og så takket alle ja og ble medlem. Jeg oppmuntrer også de som melder seg inn til å ta etterutdanning og søke stipend hos AVYO -eller påta seg tillitsverv og delta på AVYOs grunnopplæring. Jeg har sagt til dem at «jeg som er over 60 år, blir ikke her resten av deres arbeidsliv, så dere må lære dere det dere trenger».

– Hvorfor meldte du deg inn i AVYO (TTL)?
– Jeg hadde den gangen ikke noen bastante meninger om hvor jeg ville høre til, men veldig mange på arbeidsplassen var med i TTL. Jeg har blitt så lenge nettopp fordi jeg trives, både med folket og med ordningene. Det er mye som skjer lokalt som vi kan være med på, og det betyr mye.

Vervekampanjen varer fra 1. september - 30. november.
Du kan lese flere tips i kommende utgave av Profilen.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu