logo
logo logo logo

Vilkår for medlemskap

Arbeidstakere i NAV og Helfo, frilanstolker, samt studenter, personer på tiltak i NAV og Helfo og lærlinger i NAV og Helfo kan bli medlem i AVYO.

jf. AVYOs vedtekter §4 (https://www.avyo.no/Viewfile.aspx?id=404)

Medlemskapet er individuelt og personlig, med rettigheter og plikter fastsatt i AVYOs vedtekter eller i vedtak fattet av AVYOs styrende organer.

Hva innebærer det å være medlem i AVYO?

Formål

AVYO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. AVYO skal forene medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov.

Dette følger av ditt medlemskap i AVYO:

Ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i lov- og avtaleverk
Rådgivning og veiledning i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
Bistand i forbindelse med arbeidsforholdet
Informasjon og fellesskap knyttet til fag, yrke og arbeidsplass
Mulighet for å benytte deg av lønnsomme medlemsfordeler
Demokratiske rettigheter i organisasjonsfellesskapet AVYO
Påvirkningsmuligheter på fag- og samfunnsutviklingen

Kommunikasjon

Våre viktigste virkemidler for at du skal oppleve at ditt medlemskap i AVYO har verdi er informasjon og dialog.

Vi gir deg informasjon om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker, yrkesutøver og medlem. Det gjør vi i dag i kanaler som telefon, sms, e-post, nettsider og sosiale medier. Unntaksvis sender vi informasjon per post.

Både AVYO sentralt og AVYO lokalt kan kontakte deg i ulike kanaler.

AVYO bruker sosiale medier som Facebook. Når det gjelder personvern i disse kanalene understreker vi at det er det enkelte medlem som selv har ansvar for sin aktivitet på sosiale medier, og dermed godtar de vilkår som disse tjenestene til enhver tid tilbyr.

Medlemskapets gyldighet og medlemskontingent

Du er selv ansvarlig for at opplysninger om deg, ditt arbeidsforhold og ditt medlemskap er korrekte. Du kan når som helst oppdatere og legge til opplysninger på https://www.avyo.no/signin.aspx

Dersom dine medlemsopplysninger ikke er oppdatert kan det medføre at du ikke får de tilbud og den oppfølging du skal fra AVYO.

Du har plikt til å rette deg etter vedtekter og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene, for eksempel i forbindelse med lovlige arbeidstvister.

Medlemskontingent skal betales i tråd med vedtekter og kontingentreglement jf AVYOs vedtekter §5. Dersom medlemskontingent ikke er betalt risikerer du å miste rettigheter til oppfølging og bistand.

Medlemskontingent kan betales ved at arbeidsgiver trekker kontingenten fra lønnen og betaler til AVYO, eller ved at du selv sender betaling. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du betaler medlemskontingent.

Hvilke opplysninger lagrer AVYO om deg og ditt medlemskap?

Personopplysninger

Medlemmer i AVYO registreres med personopplysninger som bl.a.:

  • Navn
  • Personnummer
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Opplysninger knyttet til arbeidssted og lønn
  • Opplysninger i forbindelse med henvendelser til AVYO

Ved innmelding godtar du at opplysningene du gir lagres i AVYOs medlemsdatabase, og at opplysningene benyttes til å gi deg et best mulig medlemstilbud.

Hva bruker vi opplysningene til?

De opplysninger du oppgir når du registrer deg som medlem, og senere vedlikeholder, bruker AVYO for å gi deg riktig oppfølging, et best mulig medlemstilbud og for å sikre deg demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Personvernerklæring

Les mer om hvordan AVYO behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må selv sende skriftlig utmelding til AVYO. Dette kan skje enten ved at utmeldingen sendes som e-post eller brevpost til AVYO sentralt eller at den sendes til din lokalavdeling.

Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted. Når medlemskapet opphører har du ikke lenger krav på rabatter og medlemsfordeler som AVYO-medlem.

Endring av vilkår

AVYO forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for medlemskap i tråd med AVYOs vedtekter og vedtak i AVYOs besluttende organer. Aktuelle medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelige på avyo.no.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu