logo
logo logo logo
YS Arbeidslivsbarometer: Unge krefter

YS Arbeidslivsbarometer: Unge krefter

Nesten halvparten av unge medlemmer kan tenke seg å bli tillitsvalgte.

​Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2016. Barometeret beregnes årlig og beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder.

34 prosent av de spurte som er medlemmer av en fagforening, oppgir at det absolutt eller kanskje kan være aktuelt å påta seg tillitsvalgtsverv. Det er en oppgang fra de tre siste årene.

Villigheten til å påta seg tillitsverv varierer sterkt med alder. For 47 prosent av de under 30 år er det aktuelt å påta seg tillitsvalgtverv, men også i aldersgruppen 30-44 er det mange som er villige til å påta seg tillitsverv.

Arbeidslivsbarometeret_graf

Utviklingen har snudd litt
YS Arbeidslivsbarometer ble presentert for første gang i 2009. I de seks årene fra 2009-2015 var det stadig flere ikke-organiserte som oppga at fagforeningsmedlemskap var uaktuelt. I år har utviklingen snudd litt og samlet vurderer 40% at medlemskap som absolutt eller kanskje aktuelt.

I følge barometeret kjennetegner dette de som vurderer medlemskap som aktuelt:

  • Oftere inntekt under 500.000
  • Oftere kvinner
  • Oftere unge
  • Oftere midlertidig ansatte
  • Oftere ansatt i offentlig sektor

Arbeidslivsbarometeret viser altså at både rekrutteringspotensialet og interessen for verv er størst nettopp blant de unge.

Også en større dansk undersøkelse «Fællesskabet før forskellene» (2014), utført av CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet) viser at ungdom slutter opp om fagbevegelsen. Blant unge uorganiserte arbeidstakere er det seks av ti som støtter opp om fagbevegelsen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu