logo
logo logo logo
YS Stat konferansen 2017

YS Stat konferansen 2017

Et hundretalls tillitsvalgte, ansatte og gjester er samlet om temaet «Statsansatt – nå og i fremtiden».

​Omstilling, digitalisering, samarbeidsmodellen og seniorpolitikk er sentrale tema på todagers konferansen fra 24.-25.januar.

​- Det er godt å ha et felles samlingspunkt. 2017 er valgår, og vi har invitert politikere til debatt, for vi mener at de har mye å svare for. Den norske modellen og trepartssamarbeidet er under press. Samarbeidsmodellen er under press, innleder leder i YS Stat Pål Arnesen, og han vektlegger betydningen av åpenhet og respekt for hverandres roller.

- Vi ønsker å bygge tillit gjennom inkludering, samarbeid og dialog. Vi har tro på den nye statlige arbeidsgiverpolitikken og DIFIs digitale opplæringstiltak for å styrke kompetansen på ledelse, samarbeid og medbestemmelse, sier Pål Arnesen, men det finnes flere utfordringer.

- Motiverte, kompetente og lærevillige tillitsvalgte opplever at de ikke får anledning til å gjøre jobben den som følger med rollen, sier han.

Statens sjef og YS Stats med- og motpart, Statens Personaldirektør Gisle Norheim var første gjest ut og innledet med å rose #jegerstatsansatt.

- Jeg er imponert for hva dere har fått til med kampanjen #jegerstatsansatt. Den har vært med på å heve Statens omdømme. Det er mitt inntrykk at YS er en fremoverlent organisasjon og YS Stat en fremoverlent hovedsammenslutning, sier han før han utfordrer YS Stat lederen på om Hovedavtalen i Staten følger formene for utvikling i Staten.

- Jeg ønsker at vi skal se på om den Hovedavtalen vi har i dag egner seg. Vi må se på innholdet og intensjonen mer enn reglene, sier Norheim.

Tre år er gått siden Regjeringens ambisjoner med de tre F-ene: forbedring, fornying og forenkling av offentlig sektor ble introdusert. Denne tirsdagen stiller Trine Skrei Grande (SV), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (Frp), og Per Olaf Lundteigen (SP) til debatt.

- Samarbeidet lider på reformgivers alter. Vi må få tilliten tilbake i systemet. Vi er ingen bremsekloss i omstillinger. Vi ønsker å være en katalysator, men vi mangler en delaktighet vi opplevde tidligere, utfordrer YS Stat – lederen.


YSStat_konferanse 2017

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu