logo
logo logo logo
Medbestemmelses-konferanse 2016

Medbestemmelses-konferanse 2016

AVYO godt representert med tillitsvalgte og arbeidsgiver på YS Stats medbestemmelses-konferanse.

- Denne konferansen skal gi oss en drakraft til å utvikle et godt partssamarbeid i staten. Samarbeidet fungerer godt mange steder, men det er under press. Vi har samlet foredragsholdere som skal belyse ulike temaer her i dag, og en viktig del av konferansen er også at den gir rom for diskusjon rundt bordene og i pausene, innledet leder i YS Stat Pål Arnesen 10. november.

På programmet stod både innlegg ved Statens personaldirektør Gisle Nordheim og ferske funn fra «Medbestemmelsesbarometeret» presentert av Bitten Nordvik og Eivind Falkum ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hans I. Dahl som har bred ledelseserfaring fra NAV, snakket om medbestemmelse som ritual eller drivkraft til å skape resultater. På slutten av konferansen fikk deltakerne en introduksjon til DIFIs nettkurs om samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Med hovedvekt på hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA) gir kurset økt forståelse i lov- og avtaleverket.

YS Stats medbestemmelseskonferanse er en felles konferanse for tillitsvalgte og ledere hvor ulike foredragsholdere belyser forskjellige temaer knyttet til medbestemmelse i staten.

Medbestemmelse er en grunnleggende forutsetning for en virksomhets gjennomføringsevne og for vellykkede omstillinger. YS Stat ønsker med denne konferansen å sette medbestemmelse og arbeid mot felles løsninger og mål i fokus. 


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu