logo
logo logo logo
YS Stats omstillingskonferanse

YS Stats omstillingskonferanse

AVYO deltar med tillitsvalgte og representanter for arbeidsgivere.

​​​​​Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen åpner konferansen, og tema medbestemmelse står helt sentralt gjennom dagens program.

IMG_20181107_090533

- Hvordan sikrer vi de mest vellykkede omstillingene? Det viktigste verktøyet er Hovedavtalen. Hovedavtalen, som jeg og dere vet at fungerer, skal reforhandles neste år. Vi skal se om den kan gjøres bedre, og om vi kan forbedre språket, men paragraf en står bunnsolid, sier Pål N. Arnesen.

Første foredrag er fra Eivind Falkum, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) om «Medbestemmelse under omstilling».

IMG_20181107_092457_016

- Etter Hovedavtalen er det lite tapte arbeidsdager på grunn av konflikter. Vi har stort sett bare konflikter knyttet til lønnsdannelsen, innleder han.

- I den norske arbeidslivsmodellen som er fra 1935, har relasjonen mellom fagforeningen og ledelsen vært den viktigste. Men i New Public Management er relasjonen mellom ledelsen og eiere den viktigste. Kan disse forenes?

Falkum er medforfatter av Medbestemmelsesbarometeret som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. Barometeret viser at arbeidstakerne opplever at arbeidslivet blir mer autoritært.

- Det må vi må prøve å gjøre noe med. Det vi har gjort, er å si at medvirkning og medbestemmelse er en ledelsesform. Den bygger på åpenhet og tillit. En forutsetning er redelighet og gjensidig respekt, og partene må stole på hverandre.

- Er det noe som kjennetegner det norske arbeidslivet, så er det omstilling. Medbestemmelse er et virkemiddel for omstilling. Det første som er viktig, er at ledelse og ansatte må finne en felles forståelse av situasjonen, en felles definisjon av utfordringene og felles løsninger gjennom medbestemmelse. Da blir iverksettingen lettere, sier Falkum.​


IMG_20181107_092457_015

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu