logo
logo logo logo
YS’ likestillingspris til Norges Handikapforbunds Ungdom

YS’ likestillingspris til Norges Handikapforbunds Ungdom

Skaper endringer i samfunnets holdninger og flytter politikken i riktig retning.

Bilde: Tamarin Varner og Gabriel Wilhelmsen Hoff og fra Norges handikapforbunds ungdom sammen med Hans-Erik Skjæggerud som er 1. nestleder i YS og juryleder for YS' likestillingspris. FOTO: Liv Hilde Hansen/YS


– Norges Handikapforbunds Ungdom skaper endringer i samfunnets holdninger og flytter politikken i riktig retning. Det sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for YS' likestillingspris.

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full frihet og likestilling for funksjonshemmede.

- NHFU har betydd og betyr mye i dagens likestillingsarbeid. Organisasjonen er synlig på mange arenaer i samfunnet og bruker et vidt spekter av virkemidler for å påvirke holdninger og fordommer, sier Hans-Erik Skjæggerud.

- Organisasjonen går foran i å synliggjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme og får stort gjennomslag i dette arbeidet, ikke minst fordi de bruker humor og egne erfaringer for å gjøre en forskjell, påpeker Skjæggerud.

- Lovverket definerer likestilling som likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Manglende tilgjengelighet for alle er systematisk diskriminering. Det handler ikke om individuelle feil og mangler ved folk, forklarer Skjæggerud.

NHFU har hatt mange viktige satsinger de senere årene:

- Mangfoldsarbeid for å sikre at de er en organisasjon også for funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn.

- Solidaritetsarbeid med samarbeid med blant annet Malawi.

- Utfordring av tabuer og fordommer når det gjelder kjønn, seksualitet og identitet.

- Synliggjøring av hatkriminalitet og hatefulle ytringer som særlig rammer unge funksjonshemmede med tilhørighet i flere minoriteter (f.eks. etniske eller LHBT).

- Etablering av sterke stemmer som er aktive og synlige i samfunnsdebatten.

Prisen overrekkes under YS-konferansen tirsdag 22. oktober og består av et bilde laget spesielt for YS av kunstneren Gro Hege Bergan.

Statutter for YS' likestillingspris

●Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
●Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
●Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
●Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS' likestillingspris

Leder Hans-Erik Skjæggerud (1. nestleder i YS), Julie Njåstad Nynes (AVYO), Else Marie Brodshaug (Delta), Nanna Ringstad(Finansforbundet), Even Mølmshaug (BFO), Lill Fischer (Parat), Rønnaug Mathiassen Retterås (Likestillings- og diskrimineringsombudet) og sekretær Hege Herø (YS).

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu