logo
logo logo logo
YS’ likestillingspris til DNB

YS’ likestillingspris til DNB

DNB tildeles prisen for arbeidet med å bedre likelønns- og likestillingssituasjonen i virksomheten.

Bilde: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto:Solveig Jakobsen

I finansnæringen er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Likelønnsproblemet er betydelig, viser tall fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Finansnæringen er også en av de få næringene som ikke har redusert lønnsgapet mellom kvinner og menn de siste ti årene.

DNB satser nå store ressurser for å bedre situasjonen internt, heter det i juryens begrunnelse. Banken har satt av en likelønnspott på 17 millioner kroner. Likelønnspotten skal brukes til å utjevne forskjeller der skjevhetene kan forklares med kjønn.

- Finansnæringen har også store utfordringer med å rekruttere kvinner til jobber på toppnivå. DNB har satt seg ambisiøse mål for likelønns- og likestillingsarbeidet og gjennomfører viktige tiltak for å øke kjønnsbalansen i ledende stillinger, sier YS-leder Jorunn Berland.

Juryen har registrert at DNB har vært en foregangsvirksomhet når det gjelder såkalt blind rekruttering. Siktemålet er ikke bare å få tak i talenter med kulturell eller etnisk bakgrunn, men også forskjellig fagbakgrunn.

- DNB er den største banken i Norge. Det som skjer i DNB vil derfor bety mye for likestillingsarbeidet i finansnæringen. Ikke minst bidrar DNBs tiltak til økt åpenhet og erkjennelse av at næringen har store utfordringer når det gjelder likestilling, sier YS-lederen.

YS' likestillingspris overrekkes DNB under YS-konferansen onsdag 19. oktober.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu