logo
logo logo logo
YS’ likestillingspris til «Likestilt arbeidsliv»

YS’ likestillingspris til «Likestilt arbeidsliv»

Gjennom «Likestilt arbeidsliv» kan offentlige og private virksomheter sertifiseres for arbeid med likestilling og mangfold.

BIlde: Prosjektleder Helle Mellingen håper YS' likestillingspris vil skape blest om «Likestilt arbeidsliv».
– Kanskje vi til og med kan få en nasjonal sertifisering for likestilling på jobb, sier hun. Foto: Liv Hilde Hansen/YS

– «Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

«Likestilt arbeidsliv» er et godt eksempel på at det er mulig å utvikle nye måter å jobbe for likestilling i arbeidslivet. Sertifisering for å skape endring er en ny metode i innsatsen for økt likestilling.

Virksomhetene som deltar i prosjektet evalueres på innsatsområder som: Forankring i ledelsen, forebygging av trakassering, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, likestilt foreldreskap og likelønn. I sommer ble de 15 første virksomhetene sertifisert.

– Innsatsen til «Likestilt arbeidsliv» har bidratt til å utvikle arbeidslivet på Sørlandet i viktig og riktig retning, mener YS-lederen.

YS' likestillingspris, som har vært delt ut siden 1988, skal stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Prisen overrekkes på YS-konferansen 30. oktober.

Statutter for YS' likestillingspris

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu