logo
logo logo logo
FAST VERVEKAMPANJE I AVYO INNLANDET

FAST VERVEKAMPANJE I AVYO INNLANDET

12. februar 2019 til årsmøte 2020.

Flere medlemmer gjør AVYO enda sterkere, og vår kompetanse om NAV og HELFO gir medlemmene trygghet. Medlemskap gir mulighet til påvirkning.

Våre tillitsvalgte bistår gjennom rådgivning, opplæring og informasjon. De ivaretar medlemmenes interesser og rettigheter i henhold til lover og avtaleverk. I tillegg tilbys medlemsaktiviteter, kurs, utdanningsstipend og lønnsomme rabattavtaler gjennom YS.

AVYO Innlandet gir deg en vervepremie (gavekort) verdi på kr 500,- for hvert nye medlem du verver i perioden 12. februar 2019 til årsmøte 2020.

Dette kommer i tillegg til eventuelle vervekampanjer fra AVYO Sentralt.

Håper du ønsker å bidra med verving på din arbeidsplass!

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu