logo
logo logo logo
Stort oppmøte

Stort oppmøte

Rundt 40 medlemmer deltok på medlemsmøte.

8. november arrangerte avdelingen medlemsmøte på Hamar.

ENDRINGSLEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

John Arne Lien fra PL partner var invitert til medlemsmøtet, og han snakket om hva som kjennetegner endring fra et praktisk ståsted:

  • Endringsdrivere - de faktorer som påvirker. Det handler om virkelighetsoppfattelse, medbestemmelse, medansvar, endringskompetanse og endringskultur.
  • Meningsbildet – hvordan ulike meninger oppstår, hvordan de påvirker endringer, og bevissthet rundt hvordan vi håndterer ulike meninger.
  • Avsporinger – hvorfor endringene ikke blir som planlagt.
  • Stress og slitasjefaktorer – hvordan observere disse og gjøre noe med dem.
  • Avlæring og læring
  • Endringsengasjement – grunnlaget for sterk gjennomføringsevne.
  • Suksessfaktorer – evne til å kunne styre endringer frem til en suksess.

SPENNENDE OG LÆRERIK DAG

Anja Halsør fra styret tok en prat med fire av medlemmene om hvordan dagen har vært.


Christina Gulbrandsen jobber på NAV Østre Toten, og fra 1. januar neste år starter hun på NAY Lillehammer. Hun tenker vi har hatt en medlemssamling som har vært spennende og lærerik i omorganiseringen vi er i. På Østre Toten oppleves det som en grei prosess. Dette var hennes første medlemsmøte sammen med avdelingen. Hun har i løpet av dagen knyttet nye kontakter og fått festet ansikter til de som hun prater med på telefonen.

medlemsm_hedmark_oppland5

Geir Fossen jobber på NAV kontaktsenter Lillehammer. Han synes dagen har vært interessant og bra. Kontaktsenteret er midt i omorganiseringsprosessen, og selv om det har vært knyttet stor spenning til hvor de skal lokaliseres, opplever han at prosessen har vært bra.

medlemsm_hedmark_oppland6


Else Marit Steinstad Bakke synes også dagen har vært bra i forhold til omorganiseringen vi er i. Hun mener teori og praksis har vært bra i prosessen og mener det er viktig at vi som ansatte også må medvirke i prosessen for at den skal bli bra.

Anna Maksim jobber på NAV Gjøvik og synes det var fint å høre på foredragsholder John Arne Lien som dro frem mange av hovedpoengene ved endringer og de ansattes rolle i omstillingsprosessen. Hun påpeker også at det har vært fint å gå gjennom omstillingsavtalen.

medlemsm_hedmark_oppland3Anna Maksim og Else Marit Steinstad Bakke

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu