logo
logo logo logo
Økning i psykiske lidelser for de under 30 år

Økning i psykiske lidelser for de under 30 år

De siste ti årene har andelen psykiske lidelser økt fra 19,0 % til 22,3 % blant yrkesaktive under 30 år, ifølge NAV.

​Det legemeldte sykefraværet for personer under 30 år viser en økning i andelen tapte dagsverk med psykiske lidelser de siste ti årene Fra 4. kvartal 2009 har andelen psykiske lidelser økt fra 19,0 prosent til 22,3 prosent i 4. kvartal 2018.

Kvinner har den største veksten i tapte dagsverk knyttet til psykiske lidelser for de under 30 år. Hvis vi ser bort i fra svangerskapsplager, står psykiske lidelser for over 30 prosent av de tapte dagsverkene i denne gruppen i 4. kvartal 2018. For menn under 30 år er andelen 20 prosent i 4. kvartal 2018.

Andelen muskel- og skjelettlidelser har i samme periode hatt en nedgang. Ser vi de to diagnosegruppene sammen har de utgjort litt over 50 prosent av de tapte dagsverkene siden 2009.

Det er en dreining fra muskel- og skjelettlidelser til psykiske lidelser i alle aldersgrupper, men dreiningen er størst for de under 30 år. Det legemeldte sykefraværet for unge under 30 år er imidlertid lavt og har vært stabilt på omkring 4,0 prosent de siste årene.

Sykefraværsnotat kan du lese mer om utviklingen i sykefraværsstatistikken.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu