logo
logo logo logo
Økonomisk lysere tider, men mørke skyer i horisonten

Økonomisk lysere tider, men mørke skyer i horisonten

Siv Jensen gjorde rede for de økonomiske utsiktene før Hovedstyret i YS vedtok kravene til årets lønnsoppgjør.

Tekst: Siv M. Bjelland/Delta. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

Økonomien er i bedring, også arbeidsmarkedet. Kurvene som viser antallet ledige har flatet ut og flere er i arbeid. Unntaket er de langtidsledige. Fortsatt er det like mange som har vært uten jobb i mer enn to år.

Finansminister Siv Jensen hadde gleden av vise til en bedret norsk økonomi da hun innledet på YS' inntektspolitiske konferanse tirsdag 27. februar.

- Det er viktig å berømme partene for det ansvaret de har tatt. Når det gjelder organisasjonsgraden tenker jeg at det først og fremst er partenes ansvar, men myndighetene vil gjerne bidra i det. Så her tenker jeg at vi bare må fortsette det gode arbeidet, sa Jensen.

- Jeg minner om at det er lov i Norge å være uorganisert. Men det det er ingen tvil om at trepartssamarbeidet har tjent oss godt over tid, og der vil regjeringen være med å bidra, sa Jensen.

- Det er veldig bra at regjeringen gir oss anerkjennelse for at vi har vært ansvarlige parter i lønnsoppgjørene og bidratt til å snu den økonomiske utviklingen. Og når det gjelder utsagnet til statsministeren tidligere i vinter om at hun anerkjenner folks rett til å være uorganisert, ble jeg umiddelbart provosert. Men så har jeg valgt å snu på det og erkjenne at vi som fagforeninger ikke gjort en god nok jobb når organisasjonsgraden går ned. Mange sier at de kunne tenke seg å være organisert, men at de ikke har blitt spurt, sa Berland.

- Så kunne vi også trenge litt drahjelp av regjeringen med fagforeningsfradraget og å framsnakke det å være organisert, la hun til.

Finansministeren varsler tøffere tider i offentlig sektor:

- Vi må bruke pengene i offentlig sektor smartere. Som politikere har vi et særskilt ansvar for hvordan vi bruker penger. Vi må bli mer opptatt av resultater. Alle trær kan ikke vokse inn i himmelen. Det blir andre tider. Det blir tøffere, sa Jensen. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu