logo
logo logo logo
NAV-ansatte positive til Delta-AVYO-samarbeid

NAV-ansatte positive til Delta-AVYO-samarbeid

Startskudd for det nystartede Bestevenn-prosjektet til de to YS-forbundene

Tekst og foto: Siv M. Bjelland

Medlemsmøtet i Stavanger torsdag 24. mai for NAV-ansatte er det første av flere slike møter.

Fra sentralt hold var 2. nestleder i Delta, Trond Ellefsen og seniorrådgiver i AVYO, Anne S. Henriksen til stede.

Førstnevnte introduserte forsamlingen med et historisk tilbakeblikk på Delta og AVYO. Begge forbund har rike tradisjoner under ulike navn, innenfor YS. Og begge forbundene organiserer ansatte i NAV. AVYO har mye spisskompetanse og Delta har et godt utbygd forhandlingsapparat i hele landet.

Anne S. Henriksen snakket om hvor viktig det er at AVYO og Delta jobber godt sammen, og fortalte om Bestevenn-prosjektet.

Allerede forhandler Delta for en del medlemmer i AVYO, men noen arbeisgivere har motsatt seg at et forbund forhandler på vegne av et annet forbunds medlemmer.

Delta og AVYO fornyet i fjor samarbeidsavtalen som omfatter NAV-ansatte i hele landet, både kommunale og statlige. Det vil bli tre til av slike felles møter med Nav-ansatte i år.

- Vi tror på samarbeid, sa Ellefsen og Henriksen på møtet i Stavanger.

NAV-ansatte positive

Åse Østråt jobber på NAV-kontoret på Eiganes/Tasta, ett av fire Nav-kontorer i Stavanger, og er organisert i Delta. Marit Håland Sørensen jobber på NAV kontaktsenter, Rogaland og er organisert i AVYO.

AVYO og Delta har fornyet sitt samarbeid og kan komme til å gå enda tettere sammen innenfor NAV-området, slik hun oppfatter det.

- Jeg tenker at det er viktig, så jeg prioriterte å komme, sa Håland Sørensen.

I likhet med mange andre var hun fristet til å heller være ute i det fine været denne dagen. Østråt bekrefter at hun tenkte det samme.

- Ja, jeg prioriterte å komme på møtet fordi samarbeidet er viktig, men også på grunn av temaene på møtet som var interessante.

- Og han som sto for underholdningen va heilt herlige, sa Åse på klingende rogalandsk.

Åse Østråt og Marit Håland Sørensen foto Siv M Bjelland

NAV Rogaland styrket ut av krisen

Fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl var den ene av de to foredragsholderne som folk gjerne ville høre på. Han er et kjent ansikt i Rogaland, ikke minst som følge av at han har styrt NAV-skuta trygt gjennom ledighetskrisen som følge av oljeprisfallet i 2014, da ledigheten i fylket føk til værs. De fikk ekstra ressurser og måtte gå utenfor "NAV-modellen" for å møte behovene som oppsto.

- Krisen har gitt oss en kulturell endring til det positive. Vi fikk en vanvittig utfordring i fanget og skapte en felles holdning om at vi skal få det til, sier han.

NAV-direktøren roser det han kaller "den rolige, stille medarbeideren som går på jobben sin hver dag".

- Det er de ansatte som skal ha æren, sier han

Roser NAV-ansattes innsats under oljekrisen

Ansatte setter pris på Nordahl som en som gjerne framsnakker sine ansatte og som er god til å motivere medarbeiderne til å yte tjenester langt utover det forventede.

- Istedenfor å si at "dette er ikke vår oppgave" opplever jeg at vi har strukket oss utover det som er vår rolle, sier han.

Da krisen slo inn opprettet de Mulighetsterminalen, et nytt lokale som fungerte som oppmøtested, et sted å skrive søknader, få hjelp og hvor ledige stillinger ble lest opp av NAV-medarbeidere. Mye av aktiviteten var motivasjonsrettet. De satte opp kurs i "normale reaksjoner" på ledighet, der psykologer var involvert.

- Reaksjonene du får når du mister jobben betyr bare at du er et normalt menneske, sier han.

Å komme ut av depresjon og bitterhet er imidlertid avgjørende for å komme videre i nytt arbeid, legger han vekt på.

- Ledige har måttet strekke seg, men NAV-ansatte har også fått mye positive tilbakemeldinger på tilbudene som ble gitt, sier han.

Nå har pilene snudd og det snakkes om en ny oljeopptur. Optimismen er tilbake.

Ingen store endringer på kort sikt

Rogaland er ferdig regionalisert, som Nordahl uttrykte det. Det skal ikke slås sammen med andre fylker. Men innad i fylket ser han muligheter for sammenslåing av NAV-kontorer på lengre sikt. Allerede er det bestemt at Time og Klepp kommer til å slå seg sammen.

- Jeg er ikke tilhenger av kjempestore kontorer men å ha 30.000 - 50.000 innbyggere under ett kontor kan være en ok størrelse, sa han.

Han forsikret at ingen NAV-medarbeidere på kort sikt kommer til å hverken miste jobben eller å bli flyttet på, utover det som er vedtatt.

Fylkesdirektør Nav Rogaland Truls Nordahl foto Siv M. Bjelland

Ny tjenestepensjon godt forklart

Mange var også glade for å få sjansen til å få ny offentlig tjenestepensjon forklart av pensjonsekspert Arvid Åsen. Han bruker ord som alle forstår og klarer å gjøre temaet pensjon interessant.

- Nå har medlemmene stemt ja til dette. Men hva betyr dette for dere? Ny tjenestepensjonsordning gir flere valg og derfor må dere vite mer, sa Åsen.

Hvor du har jobbet og hvor mye du har jobbet betyr noe for hva du vil få i pensjon.

Åsen har 40 års fartstid i yrkeslivet og er selv en aktiv pensjonist. I sin tid var han tillitsvalgt i en virksomhet som skulle nedbemanne 1.500 ansatte. - Dette brenner jeg for. Å gjøre at folk skjønner konsekvensene av valg de tar. For eksempel kan det høres forlokkende ut å kunne ta en sluttpakke og få full lønn i to år som 60-åring. Men hvis det betyr at du mister AFP-rettigheter er det ikke fullt så attraktivt, sier han.

Nå er han ute på en skikkelig turné for å snakke om tjenestepensjon.

Pensjonsekspert Arvid Åsen foto Siv M Bjelland

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu