logo
logo logo logo
Ønsker at folk skal møte folk

Ønsker at folk skal møte folk

Gode og sterke relasjoner med arbeidsgiver ledet til audition som ga ungdom jobb.

FOTO: Fra venstre: Anita Nøstdahl, Katrine Hestenes, Cathrine Holter og Vegar Falch-Pedersen
TEKST: Margarethe Standberg

I forbindelse med åpningen av tre nye utesteder, håpet driverne å finne 15 engasjerte medarbeidere blant de nærmere 70 kandidatene som møtte opp for å presenterte seg selv på åpen jobbaudition.

- Arbeidsgivere vil møte oss, og vi ønsker at folk skal møte folk. Vi jobber med både rekruttering og inkludering. Det er mandatet og målet vårt. I tillegg skal vi ha kvalitet i det vi gjør, forklarer Anita Nøstdahl som sammen med Cathrine Holter, Katrine Hestenes og Vegar Falch-Pedersen utgjør markedsavdelingen ved NAV Skien. I avdelingen er Anita, Katrine og Vegar markedskontakter og Cathrine jobber med Eures.

I begynnelsen av oktober inviterte utesteder og NAV til jobbaudition.

- Denne audition nå i høst var den tredje i rekken, og vi har vært med på å bidra til oppbemanning av flere nye restauranter. Dette har fungert veldig bra fordi vi i forkant brukte tid på å skape gode og sterke relasjoner med arbeidsgiver. Når de relasjonene satt, tenkte vi kreativt rundt hva vi skulle gjøre videre. Det var stor manko på denne typen arbeidskraft. Vår inkluderingstankegang og arbeidsgivers inkluderingsvillighet gjorde at vi kunne få dette til. Suksessen lå i at arbeidsgiver våget å satse på dem med hull i CV-en, sier Cathrine.

Markedsteamet har fått en del erfaring med jobbaudition nå, og det hele startet da de begynte å jobbe i lag for litt over et år siden. De satte seg sammen og diskuterte «hva vil vi med markedsarbeidet vårt?»

- Mange vi skal hjelpe ut i jobb, er ikke så sterke på CV- og søknadsskriving. Arbeidsgiver ble tent på ideen om å møte nettopp mennesker som viser glød og engasjement, og de ville gjerne møte folka personlig for å se om de matchet muligheter og krav, sier Anita.

AVSLAPPET STEMNING
På audition får arbeidssøker tre minutter med hver arbeidsgiver. Deretter tar de fra markedsteamet en gjennomgang sammen med arbeidsgiver.

- Sammen finner vi kandidater som kan prøvejobbe hos dem. Det er viktig. Da får de mulighet til å vise hvordan de er og jobber i praksis. Det har vært viktig for oss også å være med på dette, for vi blir enda bedre kjent i en ny og litt annen setting. Vi får formidlet at dette ikke er noe å grue seg til. Det er faktisk avslappet stemning på audition, sier Anita.

NAV-teamet fikk også tilbakemelding fra jobbsøkerne om at dette var fint å være med på.


- De fikk se hvem de faktisk konkurrerer med. Det gir større forståelse for hvorfor de eventuelt får tilbud om jobb eller ikke. I tillegg er det lettere å skjønne mer av arbeidsgivers konsept. For det er mange momenter som skal klaffe for begge parter. Vi har også erfart at arbeidsgivere velger kandidater vi ikke først og fremst hadde tenkt på. Det er mye kunnskap og erfaring i at vi ikke tenker helt likt.

Å jobbe i et markedsteam innebærer både langsiktig og ad-hoc relasjonsbygging.

- Vi må tenke strategisk og langsiktig selv om vi også jobber ad hoc og må være fleksible. Vi må hive oss rundt og reise ut til bedrifter på kort varsel, og vi må være proaktive slik at vi har noe å tilby.

I hektiske perioder får teamet snakket litt mindre sammen enn de helst skulle ønske.

- Da må vi tilbake til kjernen og hva vi står for sammen. Vi har felles verdier, og kjernen vår er at vi har evnen til god dialog og er omforent om målet vårt.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu