logo
logo logo logo
Oppfordrer til mentalt digitalt beredskap

Oppfordrer til mentalt digitalt beredskap

Professor i informasjonsteknologi gjest hos YS

Roboter og maskiner har lang tid erstattet manuelt arbeid og rutinepregete oppgaver. Men hva skjer i kunnskapsvirksomheter når algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) gjør sitt inntog?

- Det er viktig at vi setter oss inn i hva dette innebærer. At vi prøver å finne ut hva teknologi gjør, ikke med jobbene våre, men med de oppgave vi har. Den endrer ikke jobben på en to tre, men den endrer oppgavene. Ofte ganske sakte slik at det skjer en transformasjon. Dere må ha radaren ute. Vi må ha mentalt digitalt beredskap, oppfordrer Tale Skjølsvik.

Tale Skjølsvik er professor ved både Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet - Oslo Metropolitan University. Hun underviser og forsker på tema digital transformasjon og disrupsjon. 15. mai var hun gjest på frokostmøte hos YS.

Hun deler digitalisering inn i tre etapper

Digisering er når noe går fra analog til digitalt.
Digital automasjon er det som effektiviserer oppgaver, at maskiner jobber på samme måte som vi gjorde, mens digital transformasjon og distrupsjon er knyttet til verdiskapning, innovasjon, konkurranseevne og utviklingsorientering. Disruptiv teknologi kan sees på som en ny teknologi som uventet fortrenger en etablert, og Kodak er et av de mest brukte eksemplene på et konsern som ble disruptet.

- Fagforeninger og trepartsmodellen er basert på høy tillit og godt samarbeid, og mange sier at det er nettopp derfor vi kan drive god digitalisering i Norge. Samtidig gjør disse systemene det enklere å være freelance. Det går an både å se på hva som kan gjøres for dem, og også se på hvordan vi kan bevisstgjøre folk på hvorfor det er viktig å organisere seg. Mange er ikke så bevisste på det.

Tale Skjølsvik oppfordrer oss til å tenke strategisk på hvordan endringer kan bidra til verdiskapning.

- Verdiskapningsperspektivet må være der hele tiden. Vi må for eksempel tenke på hva som er det menneskelige vi nettopp trenger mennesker til. Vi må tenke i forkant hva som gjør at vår rigg eventuelt faller, og hva som gjør at den består, og vi må samhandle på tvers. Den beste måten å forutsi framtiden på er å være med på å påvirke den. Mye handler om holdninger, om interesse og vilje til å engasjere seg. Kompetanse om teknologi er viktig, man må gjennom en forståelse av fenomenet, lære mer om det og gjøre noe med det. Og bygge trygghet og selvfølelse på å teste ut noe nytt.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu