logo
logo logo logo
Årets tariffoppgjør er i gang

Årets tariffoppgjør er i gang

Kjøpekraften skal økes, og all lønn skal være pensjonsgivende. Det var blant kravene da YS Stat innledet tarifforhandlingene med Staten torsdag 5. april.


YS Stat krever reallønnsvekst og pensjonsjustering

Kjøpekraften skal økes, og all lønn skal være pensjonsgivende. Det var blant kravene da YS Stat innledet tarifforhandlingene med Staten torsdag 5. april.

Forhandlingene med Staten i årets hovedtariffoppgjør starter torsdag og YS Stat hadde med seg krav om blant annet lønn og pensjon.

– Vårt viktigste krav når det gjelder pensjon, er at all lønn skal være pensjonsgivende. Det vil si at det skal beregnes pensjon av alt du tjener, også eventuelle tillegg. I dag er det en begrensning på dette når det gjelder tillegg utover regulativlønn, og dette finner vi urimelig, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Denne begrensningen ble ikke berørt da partene ble enige om ny pensjonsordning for staten tidligere i år.

Når det gjelder økonomiske krav, understreker Arnesen at YS Stat i år forventer reallønnsvekst og økt kjøpekraft.

– Vi ønsker fortsatt at lønnstillegg skal fordeles mellom et sentralt tillegg og lokale forhandlinger, sier Arnesen.

– Vi møter staten med stor forhandlingsvilje, og håper å komme til enighet uten mekling.

Følgende YS-forbund har medlemmer i Staten:

AVYO

Befalets Fellesorganisasjon

Delta

Skolelederforbundet

Norsk Tollerforbund

Parat

Personellforbundet

Skatteetatens Landsforbund

Stafo

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Omlag 25 000 YS-medlemmer er omfattet av disse forhandlingene.

Tariffoppgjøret i staten har frist til 30. april kl. 24.00. Kommer partene ikke til enighet før fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.Tariffoppgjør 2018 forhandlingsledere

F.v.: Petter Aaslestad, leder Unio stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Egil Andrè Aas, leder LO Stat, Anders Kvamn, leder Akademikerne Stat og Pål N. Arnesen, leder YS Stat, fotografert da forhandlingene startet torsdag 5. april. Foto: Liv Hilde Hansen


Tariffoppgjør 2018 venter

Foto: Liv Hilde Hansen

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu